Close

ISO - HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Tiêu chuẩn quốc tế làm cho mọi thứ hoạt động. Họ đưa ra các tiêu chuẩn đẳng cấp thế giới cho các sản phẩm, dịch vụ và hệ thống, để đảm bảo chất lượng, an toàn và hiệu quả. Chúng là những công cụ để thúc đẩy thương mại quốc tế.

ISO đã xuất bản 22076 tiêu chuẩn quốc tế và các tài liệu liên quan, bao gồm hầu hết các ngành công nghiệp, từ công nghệ, đến an toàn thực phẩm, đến nông nghiệp và chăm sóc sức khoẻ. Tiêu chuẩn quốc tế ISO tác động đến mọi người, ở mọi nơi.

Đọc thêm tại: https://www.iso.org/about-us.html