Close

ĐIỀU KIỆN KINH DOANH CHUẨN VÀ CHÍNH SÁCH

Tất cả các dịch vụ logistics do Lâm Phú Gia cung cấp cho Khách hàng được điều chỉnh bởi Điều kiện kinh doanh chuẩn của Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam (viết tắt VLA), toàn bộ nội dung ĐKC của VLA có thể truy cập qua webste www.vla.com.vn, hoặc có thể được cung cấp khi có yêu cầu

Các chinh sách sau được bao gồm trong điều kiện kinh doanh chuẩn:

  • Chính sách bảo hành, bảo trì sản phẩm, dịch vụ
  • Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
  • Chính sách giải quyết tranh chấp, khiếu nại

Xem thêm: ĐIỀU KIỆN KINH DOANH CHUẨN CỦA HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP LOGISTICS VIỆT NAM